برای فارغ التحصیلان نخبه دانشگاهی چنین امکانی پیش بینی شده است. در اینخصوص با امور اداری کارخانه تماس بگیرید.

 

از جمله مزایای قانونی استقرار در کارخانه نوآوری درخشان می‌توان به مواردی از جمله «معافیت مالیات بر عملکرد سالیانه به‌ مدت 20 سال از زمان صدور مجوز استقرار»، «معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌های فناور مستقر »، «معافیت مالیات بر ارزش افزوده (در تعاملات فی‌مابین اعضای پارک‌های فناوری)»، «معافیت از هرگونه عوارض متداول کشور از قبیل عوارض شهرداری»، «آزاد بودن نقل و انتقال ارز از خارج از کشور به پارک و بالعکس از طریق شبکه بانکی»، «اشتغال نیروی انسانی و روابط کار بر اساس مقررات اشتغال در مناطق آزاد»، «بهره‌مندی از امتیاز ویژه فنی برای حضور در مناقصات و همچنین ترک تشریفات آن»،  «تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه برای کارکنان شرکت‌های عضو» و معافیت عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات در حوزه زمینه تخصصی فعالیت طبق قانون توسعه دانش بنیان اشاره نمود.

 

لازم است جهت حضور مراجعین جلسه، نماینده بهره‌بردار (برگزار کننده جلسه) بیست دقیقه قبل از ساعات شروع برای برقراری نظم و هماهنگی های لازم و پذیرش ورود مخاطبین در محل، حاضر شود و پذیرش مراجعین صرفا در زمان رزرو شده در پلتفرم انجام خواهد شد و با توجه به عدم شناخت مدیریت سالن از مخاطبان و نفرات حاضر در جلسات، مسئولیت معرفی آنها جهت ورود بر عهده نماینده بهره‌برداراست.

 

امکان بهره برداری با تایید حراست و بعد از آن عضویت در پلتفرم وجود دارد.

 

در بخش معرفی شخصیت فناور، قسمت معرفی اعضای تیم، نماینده شخصیت با نقش راهبر سیستم معرفی شود.

 

با دفتر تامین مالی تماس بگیرید. ممکن است برخی از شخصیتهای فناور نیازهای مالی خود را از طریق بخش نیازمندیها اعلام نمایند، در اینصورت میتوانید با آنها تماس بگیرید، لیکن دفتر تامین مالی در این موارد تعهد و تضمینی ارائه نمیدهد.

 

کارخانه در تعطیلات رسمی تقویم جمهوری اسلامی ایران (غیر از جمعه ها) تعطیل می باشند، مگر اینکه هیات مدیره تصمیم دیگری اتحاذ نماید و یا برای افرادی استثنا قائل شود.

 

از شش تا بیست و چهار برای روزهای غیر تعطیل، و از ساعت هشت تا بیست برای جمعه ها.

 

افرادی که پذیرش نشده اند، میتوانند از خدمات عمومی نظیر کافی شاپ، و خدمات تخصصی در حوزه رویدادها و مشاوره استفاده نمایند.

 

درخصوص شتابدهنده ها، تکمیل مستندات و مصاحبه با هیات مدیره لازم است. شخصیتهای فناور بایستی نسبت به ارائه درخواست از طریق پلتفرم به یک پذیرنده (شتابدهنده یا مدیر فضای اشتراکی) اقدام نمایند.