درباره پلتفرم یزدی‌نو!

پلتفرم یزدی‌نو به منظور تعامل بیشتر و ایجاد فضای همکاری‌های مؤثر بین اعضاء اکوسیستم فن‌آوری استان یزد پایه‌گذاری شده است تا بشارت‌دهنده یزدی نوین باشد. در این پلتفرم امکانات متنوعی از قبیل...

استقرار در کارخانه نوآوری یزد

شما می‌توانید در سه حالت در کارخانه نوآوری درخشان مستقر شوید:
به عنوان یک شتادهنده، به عنوان یک واحد تحت حمایت شتابدهی و یا به عنوان یک تیم مستقر در فضای کار اشتراکی

امکانات و خدمات مستقر در کارخانه نوآوری درخشان

رویدادها

جهت مشاهده رویدادهای فن‌آورانه استان یزد اینجا را کلیک کنید.
کارخانه نوآوری درخشان یزد

کارخانه نوآوری درخشان یزد

اجماع عناصر زیست بوم استارتاپی در یک مکان، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری یا کمپ استارتاپی را ایجاد می‌کند که محل تجمع شرکت‌های نوپا است و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت متمرکز در کنار یکدیگر فراهم می‌شود.