سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری در استان یزد، به عنوان یکی از مناطق پنچ گانه و مستعد توسعه در کشور بر اساس آیین‌نامه‌ای مصوب هیات دولت به ثبت رسید که برنامه و ماموریت‌های ذیل را دنبال نموده است:

ماموریت:

تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از اهداف اصلی برنامه‎های توسعه کشور و در راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم‌انداز و راهبردها و ضوابط آمایش سرزمین

 

چشم انداز:

منطقه ویژه علم و فناوری یزد در افق ۱۴۰۴ دارای نظام‎های توسعه یافته‎ایست که بطور کارا و موثر و مستمر، روابط عناصر اکوسیستم فناوری و نوآوری یزد را ارزش‌آفرین و در جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان هدایت خواهد نمود.

 

راهکارها و برنامه‌ها:

  • زمینه‎سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر مؤثر در ایجاد یک جامعه دانایی محور
  • ارتقاء بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های لازم از طریق هم‎پیوندی عناصر موجود برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی
  • ارتقاء عناصر فعال در حوزه دانایی در اقتصاد ملی و تقویت پیوند آنها با عرصه اقتصاد بین‌المللی از طریق ایجاد شرایط هم‌افزایی و رقابتی
  • جذب و حفظ سرمایه‌های انسانی خلاق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش‌افزا
  • ایجاد تسهیلات حقوقی، اجرایی، ارتباطی و سرمایه‌گذاری و خدماتی برای شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی خدماتی با فناوری برتر،

 

در جهت تحقق ماموریت فوق، راه‌اندازی کارخانه نوآوری یزد یکی از مهمترین اقدامات این سازمان بوده است. کارخانه محل تجمع شتابدهنده‌های نوآوری و همچنین ارائه‌دهنده فضای کار اشتراکی برای تیم‌های نوآور است.

در ادامه به منظور تعامل بیشتر بین اعضای اکوسیستم، ایجاد یک پلتفرم جهت همکاری‌های موثر تحت عنوان یزدی‌نو پایه‌گذاری شده است که با دامنه "yazdino.com" که بشارت دهنده یزدی نوین است، در خدمت اعضای فرهیخته اکوسیستم قرار دارد.